Predsedníctvo SOZPT

 
ZOO č. 17 Milan Brlej Predseda SOZ PT 0903 771 326
02 4425 4101
sozpt@mail.t-com.sk
ZOO č. 12 Emil Tesár ST a.s. 0903 456 294
02 64367646
emil.tesar@telekom.sk
ZOO č. 12 Katarína Vaľková ST a.s. 0903 456 319
02 588 29331
katarina.valkova@telekom.sk
ZOO č. 97 Zdenko Jonek SP a.s. 0944 207 083
gabriel78@centrum.sk
ZOO č. 19 Pavel Bašovský Towercom a.s. 0915 504 035

 

Korešpondenčná adresa:

SOZPT
Kukučínova 52
830 03  Bratislava 38