Plénum SOZ PT

 
ZO č. 17 Milan Brlej Predseda SOZ PT 0903 771 326
02 4425 4101
sozpt@outlook.com
ZO č. 17 Viola Csibová ST, a.s. 0903 408334
viola.csibova@telekom.sk
ZO č. 12 Katarína Vaľková ST, a.s. 0903 456 319
katarina.valkova@telekom.sk
ZO č. 12 Miroslava Mrennová ST, a.s. 0914 700 770
miroslava.mrennova@telekom.sk
ZO č. 17 Lucia Nováková ST, a.s. 0903 500 473
lucia.novakova@telekom.sk
ZO č. 91 Zdenko Jonek SP, a.s. 0944 207 083
zdeno500@gmail.com
ZO č. 19 Ondrej Szabó Towercom, a.s. 0902 185 950
ondrej.szabo@towercom.sk
ZO č. 17 Vladimír Sirotný ST, a.s. 0903 728 492
vladimir.sirotny@telekom.sk