Predsedníctvo SOZ PT

 
ZO č. 17 Milan Brlej Predseda SOZ PT 0903 771 326
02 4425 4101
sozpt@outlook.com
ZO č. 17 Viola Csibová ST, a.s. 0903 408 334
viola.csibova@telekom.sk
ZO č. 12 Katarína Vaľková ST, a.s. 0903 456 319
katarina.valkova@telekom.sk
ZO č. 91 Zdenko Jonek SP, a.s. 0944 207 083
zdeno500@gmail.com
ZO č. 40 Ondrej Szabó Towercom, a.s. 0902 185 950
ondrej.szabo@towercom.sk

 

Korešpondenčná adresa:

SOZPT
P.O.Box 52
Kukučínova 52
830 03  Bratislava 33